Anomala expansa expansa[台灣青銅金龜][00090172]

Anomala expansa expansa[台灣青銅金龜][00090172]

典藏者
林業試驗所昆蟲標本館

詳細資料

學名
(Subspecies) Anomala expansa expansa
鑑定者
O. Merkl
採集地點
台灣 台北市 台灣大學
地圖上標記點經由 林業試驗所昆蟲標本館 校正
採集時間
2000/06/01
保存方法
館號
FACT-00090172
備註
95年數位典藏計畫
檔案列表