Mythimna guanyuana[關原逸色夜蛾][00013992]

Mythimna guanyuana[關原逸色夜蛾][00013992]

典藏者
林業試驗所昆蟲標本館

詳細資料

學名
(Species) Mythimna guanyuana
鑑定者
L. Ronkay
採集地點
台灣 高雄縣 桃源
地圖上標記點經由 林業試驗所昆蟲標本館 校正
採集時間
1991/08/12
保存方法
性別
館號
FACT-00013992
備註
94年數位典藏計畫
檔案列表